There Is Power In Praise [English and Afrikaans]

There is power in praise

Daar is Krag in Lof

Acts 16:25-26 (Handelinge 16:25–26)

25 - About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.

( En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister)

26 - Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose.

(En Skielik kom daar n groot aardbewing sodat die fondamente van die gavangenis geskud het En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak

This morning I would like to talk about the Power of Praise.

(Vanoggend wil ek graag oor die Krag in Lof praat.)

What is Praise? (Wat is Lof?)

Praise is you and I recounting all the things that God has done for us.

(Lof is wanneer jy en ek al die dinge hertel wat God vir ons gedoen het.)

It is related to thanksgiving as we look back and appreciate all that God has done for us.

(Lof is danksegging soos ons terug kyk in waardering vir alles wat God vir ons gedoen het.)

Praise is acknowledging all that God has done.

(Lof is om erkenning te gee aan al wat God gedoen het.)

God has done so many things for us and He is Worthy of all Praise.

(God het alreeds soveel vir ons gedoen, en Hy is werd om geprys te word.)

The Bible is full of scriptures that talk about praising The Lord.

(Die Bybel is oorlopend met skrifte van lofprysing aan die Here.)

Psalms 18:3                                                 Psalm 18:3                         
I will call upon The Lord,                             Ek roep die Here aan wat

who is Worthy to be praised:                        lofwaardig is en van my

so, shall I be saved from mine enemies.        Vyande word ek verlos                                                      

Die Bybel se ook in die boek van Pslams                                                         

Psalms 89:5                                                 Psalm 89:5

And the heavens shall praise thy                    En die hemele loof U

wonders, O LORD: thy faithfulness              wondermag, O Here, ook U

also in the congregation of the saints.           Trou in die vergadering van die heliges.                                        

Psalms 148:2                                                Psalm 148:2

Praise Ye Him, all His angels; praise he        Loof Hom al sy engele,

Him, all His hosts.                                        loof Hom, al sy leerskare!

We can praise the Lord with singing (Psalms 9:11)

[Ons kan die Here prys met lofsang (Psalm 9:11)]

We can praise Him with dance (Psalms 150:4)

[Ons kan die Here prys met lofdans (Psalm 150:4)]

We can praise Him with musical instruments (Psalms 33:2)

[Ons kan die Here prys met musikale instrumente (Psalm 33:2)]

As a matter of fact, the Bible says in Psalms 150:6 “let everything that has breath praise the Lord.”

(Inderdaad, n kwessie van feit, die Bybel se in die boek van Psalms (een hondered and vyftig) 150:6 “Laat alles wat asem het, die Here loof! Halleluja!)

There are 3 things that I would like to point out about praise…

(Daar is drie(3) punte wat ek graag na vore wil bring oor lof…)

Hebrews 13:15                                            HEBREËRS 13:15               

Through Jesus, therefore, let us continually    Laat ons dan gedurig deur

offer to God a sacrifice of praise—               Hom aan God n lofoffer

the fruit of lips that openly profess his name. bring, dit is die vrug van 

                                                             die lippe wat sy Naam bely  

Praise brings the Presence of the Lord.

(Lof bring die teenwoordigheid van die Here)

The Lord inhabits the Praises of His People

[Die Here woon onder die lofsange van sy volk (Psalm 22:4)]

When you and I begin to praise God, He shows up in a supernatural way.

(Wanneer jy en ek begin om God te prys, openbaar Hy homself op n bonatuurlike wyse.)

Praise is an invitation for God to show up in our situation.

(Lof is n uitnodiging vir God om Sy krag te openbaar in ons situasie.)

When you and I praise God, He shows up.

(Wanneer ek en jy God prys, openbaar Hy homself.)

I don’t know about you, but there have been times when I am facing a situation, but I begin to praise the Lord and He shows up in my life.

(Ek weet nie van julle nie, maar daar was baie tye toe ek n situasie in die gesig staar, maar wanneer ek begin om die Here te prys openbaar Hy homself magtiglik in my lewe.)

Can I get a witness? (Kan ek n getuie kry?)

The nice thing about that, is sometimes it can happen when you are not at Church.

(Wat mooi is daarvan, is somtyds openbaar God Sy krag wanneer jy nie by die kerk is nie.)

How many know we don’t have to be at Church for God to show up?

(Hoeveel van julle weet dat ons hoef nie by die kerk te wees nie vir God om Homself te openbaar?)

Paul and Silas were in the middle of a prison.

(Paulus en Silas was in die middel van n tronk.)

So, it doesn’t matter where we are at, God can show up.

(Dit maak nie saak waar ons is nie , God kan homself openbaar.)

Praise is a sacrifice (Lof is n opoffering)

Psalms 34:1 says I will bless                         Psalm 34:1 Ek wil die   

The Lord at all times, His praise                    Here altyd loof sy lof sal  

shall continually be in my mouth.                 Altyddeur in my mond

                                                                      wees.

Hebrews 13:15                                            HEBREËRS 13:15               

Through Jesus, therefore, let us continually    Laat ons dan gedurig deur

offer to God a sacrifice of praise—               Hom aan God n lofoffer

the fruit of lips that openly profess his name. bring,  dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely  

Remember praise is thanking God for what He has done:

(Onthou lof is om dank aan God te gee vir alles wat Hy vir ons gedoen het.)

Even when I don’t feel like praising Him or if I have a bad day, I can still praise Him for all that He has done.

(Selfs as ek nie voel om hom te prys nie, of as ek 'n slegte dag het, kan ek hom nogsteeds prys vir alles wat Hy vir my gedoen het.)

What He has done is still done, my situation doesn’t change what He has done.

(Wat hy gedoen het, is nogsteeds gedoen, my situasie verander nie wat hy gedoen het nie.)

So even if my flesh doesn’t feel like praising, I can praise Him anyway because it’s still done and that’s when It becomes a sacrifice of praise.

(So selfs as my vlees nie voel om lofprysing te gee nie, kan ek Hom in elkgeval prys omdat dit alreeds gedoen is, en dit is wanneer dit 'n lofoffer word.)

Example: (Byvoorbeeld:)

I may not feel good today, but I can still Praise God for my salvation

(Ek mag nie goed voel nie, maar ek kan die Here prys vir my verlossing)

I may not feel good, but I can still Praise God for the healing He gave me

(Ek mag nie goed voel nie, maar ek kan die Here nogsteeds prys vir Sy genesing in my lewe)

I may not feel good, but I can Praise the Lord for delivering me

(Ek mag nie goed voel nie, maar ek kan die Here nogsteeds prys dat Hy my gered het)

I may not feel good, but I can still Praise the Lord for blessing me

(Ek mag nie goed voel nie, maar ek kan die Here nogsteeds prys vir Sy seëning in my lewe)

I may not have all the money in the world, but I can still Praise the Lord for the roof over my head

(Ek mag nie al die geld in die wêreld het nie, maar ek kan nogsteeds die Here prys vir die dak oor my kop)

So even if we have a bad day or things aren’t going our way we can still praise him for all He has done.

(Selfs al het ons 'n slegte dag of dinge wat op ons padlangs kom, kan ons Hom nogsteeds prys vir alles wat Hy gedoen het.)

There is Power in our praise (Daar is krag in ons lof)

The Bible says in Acts 16:26 suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once the prison doors flew open and everybody’s chains came loose.
(Die Bybel se in Handelinge 16:26 “Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se boeie het losgeraak.”)

About midnight Paul and Silas sang unto God

(Omtrent  middernag het Paulus en Silas tot God gesing)

Paul and Silas praised God at the midnight hour. The midnight hour represents the darkest hour.

(Paulus en Silas het God in die middernaguur geprys. Die middernaguur verteenwoordig die donkerste uur.)

Is there anybody that is willing to be like Paul and Silas and give Him a Praise in the midnight hour?

(Is daar iemand wat bereid is om soos Paulus en Silas te wees en God n lof te gee in die middernaguur?)

That midnight hour can represent a storm.

(Daardie middernaguur kan 'n storm verteenwoordig.)

Is there anybody here that is willing to Praise God in the midst of the storm?

(Is daar iemand hier wat bereid is om God te loof in die midde van die storm?)

The Power of God showed up when they praised and lives where changed.

(Die krag van God was geopenbaar toe hulle God begin prys het, en lewens was veranderd)

Somebody is about to get miracle in your praise

(Iemand is besig om 'n wonderwerk in jou lof te kry)

Somebody is about to get a breakthrough in your praise

(Iemand is op die punt om deurbraak in jou lof te kry)

Somebody is about to get a healing in your praise

(Iemand is besig om genesing in jou lof te kry)

What happened when Paul and Silas chose to Praise God in the midst of the situation, The Power of God showed up.

(Wat het gebeur toe Paulus en Silas verkies het om God te loof in die midde van die situasie? Die krag van God was magtiglik geopenbaar)

How many want the power of God to show up?

(Hoeveel van julle wil hê dat God Sy krag moet openbaar?)

Then I dare you to have a praise party.

(Dan waag ek jou om 'n lofpartytjie te hê!)

Altar Call

Can we sing a breakthrough song?

Kan ons ‘n deurbraak liedjie sing?

If you need a breakthrough lift your hands

As jy ‘n deurbraak makeer lug jou hande op…

Touch us Lord

Raak ons Here

Sermon: There is Power in our praise (Daar is krag in ons lof)

Leave a Comment

How To Grow Your Church Online -  “Free Webinar”